The start

Jeg har eid pudler siden 1966, alle fire størrelsesvariantene men da jeg startet med rasen 10 år gammel het de minste "liten puddel" og ble målt og sortert på utstilling. Jeg fikk en "Liten puddel" en grå dverg. Han var tøffere en toget, og en fantastisk læremester. Siden ble det flere, mest sorte dverger mens jeg var barn/tenåring. Da våre barn var 3 og 6 år ble det innkjøpt en sort storpuddel, et enestående vesen, rolig og vennlig. Sånne storpudler vil jeg påstå det ikke finnes idag, vår "Ronja" var født i 1986. Hun ble på mange måter starten på fase 2 av mitt hundehold, tiden før henne var preget av en og annen utstilling og mye turer, nå ble det mer utstilling, fortsatt masse turer og også valpekull etterhvert. Det første kullet ble født i 1988 og var et mellompuddelkull etter forvertshunden Ankaru's More Than Ever. Neste kull født i 1989 etter storpuddelen "Ronja", Barbis Beautiful Dreamer. Siden fulgte kullene på hverandre, det er jo sånn at veien blir til mens du går og man lærer noe nytt for hver eneste kombinasjon som blir gjort.

Nå i 2020 vil jeg kalle meg en erfaren oppdretter. Og nå har jeg ikke store og små lenger heller, men bare mellompudler. Jeg er svak for denne størrelsesvarianten, Ikke for stor, ikke for liten, sporty, utpreget humoristisk sans og kjærlige familiehunder som de er.

The first Poodle came to us in 1966, a silver Dwarf. He was a tough customer, a super dog for a child 10 years old. I learned a lot from my "Happy" and a row of black Dwarfs followed him. Bought a Standard in 1986/87, with her started my show,- and breeding career in earnest. Now many years later I breed Miniatures/Medium Poodles only and only in black and brown. Mini's are perfect pets and family dogs. My main interest is the show ring but you need to remember most puppies end up as pets and family members and need to be able to function as such.

Helse & gemytt Health & temperament

Alle raser har noen arvelige sykdommer men jeg vil påstå at mellompudler er friskere enn de fleste, og de lever vanligvis lenge.

Før jeg parrer en tispe, gjør jeg en kritisk vurdering av henne som en helhet. En hund er ikke bare biter, frampart og bakpart,- og helseresultater på papir. Det kan aldri bli helt perfekt, men man får jo prøve så godt det bare går. Hun må ha et rasetypisk temperament for pudler, dvs vennlig, glad og ha en brukbar motor. Det er tillatt å være uinteressert i fremmede, men ikke panisk sky eller direkte redd. Hun må ha et rasetypisk utseende, men behøver nødvendigvis ikke være utstillingschampion eller superstjerne. Hun må ha god helse generelt, og ikke ha hudproblemer eller allergier av noe slag. Hun må la seg parre normalt.

Da er det bare å finne en hanhund som passer henne og som er sterk der hun er svak og vice versa. Det er ikke lett og jeg har valgt å importere endel hanhunder til eget bruk for å unngå for nært slektskap med egne hunder og prøve å tilføre rasen noe positivt. Har også lånt hanhunder av andre oppdrettere og brukt noen få fra eget oppdrett også, men vanligst er det at disse er for nært beslektet med egne tisper.

Øyesykdommer: Det forekommer på pudler, og ikke bare den arvelige øyesykdommer PRA vi var så redd for før, men noen andre også. En hund som går i avl skal ha en øyelysningsattest som er under to år gammel på parringstidspunktet. Det får du av en veterinær øyespesialist. Noen ting kan tillates om bare den ene part har det, f.eks PPM eller Disticiasis. Alle mine hunder er også genetisk testet for prcd-formen og rcd4-formen av PRA hos Optigen i USA se www.optigen.com

Albuer og hofter: Kan ikke for mitt bare liv påstå at problemer med hofter og albueledd er noe problem på så små hunder som mellompudler, men noen er uenig med meg. Det kan være greit å ha en oversikt over hva du driver med når du velger å avle fra en hund, så jeg røntger hoftene og sporadisk albuene for å ha en kontroll på det. Jeg sender noen hofte/albuebilder til Norsk Kennel Klub for avlesning, men bruker like gjerne også OFA i USA. www.offa.org OFA bruker i prinsippet samme system for avlesning av røntgenbildene som NKK, men OFA har et panel på tre veterinærer som vurderer bildene uavhengig av hverandre og gir deg snittdiagnosen. De tar også hensyn til hundens rase og alder. Det føles tryggere og riktigere, mulighetene for feildiagnostisering er absolutt til stede her.  NKK bruker fortsatt sitt forhistoriske system med en avlesende veterinær og en skala for alle, liten eller stor.... En avlshund MÅ ikke være HD/AD fri. Grad C (svak grad) kan brukes i avl mot en fri partner. Et hofte/albueresultat sier kun noe om hundens status, ingenting om dens egenskaper som nedarver av HD/AD, og det er to helt forskjellige ting.

Kneledd: Kneet sitter midt på bakbeinet og en kneleddsfeil gjør at hunden hopper/hinker/halter over et eller flere skritt. Det er kneskålen som "hopper" ut av sitt naturlige leie og kneleddsproblemer finnes i grader fra 1-3, hvor 3 er en permanent feilstilt kneskål. Min erfaring er at kneleddsfeil er sterkt arvelig, dessuten plagsomt for hunden og kan kreve en operasjon. En hund med kneleddsfeil vil ikke bli brukt i avl hos meg.

Epilepsi: Her er arvgangen ukjent og det er nok mange årsaker til det vi kaller epilepsi. Det får så være, en hund med epilepsi eller en som har familie med uttalt epilepsi blir ikke brukt i avl hos meg.

Hudproblemer/allergier/kløe: Det kan ha 1001 årsaker + noen fler. Foreldedyr uten problemer kan få valper som har slike symptomer. Det kan se ut som mye av dette er "livsstilsykdommer" og at årsaken ligger i det vi forer med, vaksinerer med eller ute,-inneklimaet generelt. Uansett årsak, jeg bruker ikke slike hunder i avl.

Kopier av foreldrenes helsepapirer følger med valpen, så du kan se selv at alt er som det skal være. Jeg går igjennom papirene med de som er interessert i valp, så kan du vurdere selv om dette er ok for deg. Men husk,- en valp er sammensatt av millioner av gener, og det er dessverre ikke slik at friforalt parret med friforalt garantert gir fri valp for alt som kan oppstå. Skulle ønske det, og skulle ønske jeg hadde krystallkule og evner til å se inn i framtiden, men akk.... 

Eyes: Manual eye check every year for dogs that are bred from. All dogs have Optigen results.

Hips/elbows: Hip x-rays are done either with OFA or NKC, elbows more sporadically.

Knees: Patella certificate from certified veterinarian. Dogs with slipping patellas will not be bred or offered for stud.

Allergies/skin problems/epilepsy: No,no.